{ avís legal }

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)


TECNIAN, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

TECNIAN es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de TECNIAN.

DADES IDENTIFICATIVES


Nom de domini: www.tecnian.com
Nom comercial: Tecnian
Denominació social: Xavier Teixidó Castillo
NIF: 43514104J
Domicili social: Ronda Santa Eulàlia, 22 3-2, 08780 Pallejà, Barcelona
Telèfon: 602 623 744
E-mail: tecnian@tecnian.com

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de TECNIAN o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de TECNIAN. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a TECNIAN i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. TECNIAN autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.tecnian.com.

TECNIAN reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i no implica la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic tecnian@tecnian.com.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS


TECNIAN s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de cookies


Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de lusuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades, etc. aquests casos galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a lusuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de lusuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços


Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que TECNIAN no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

TECNIAN no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web TECNIAN. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, TECNIAN no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP


Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb el per obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d'accés, etc.

POLÍTICA DE PRIVACITAT


De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Xavier Teixidó Castillo amb NIF 43514104J i domicili social a Ronda Santa Eulalia 22 3-2, 08780, Pallejà (Barcelona), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment amb la normativa vigent, TECNIAN informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic tecnian@tecnian.com.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en aquest desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús dels jutjats i tribunals més propers a Barcelona.